Maksûd-i

Maksûd-i

Maksûd-i

YENİ DÜNYA DÜZENİNE GEÇİŞ!

26 Mart 2022 - 00:35

YENİ DÜNYA DÜZENİNE GEÇİŞ ! 

Millattan Önce 10 bin yıllarında gerçekleşen tarım devrimiyle birlikte insanlık tarihi her anlamda büyük bir devrim yaşamıştır. Doğaya karşı mücadele, yiyeceğini sağlama ve elde edilen yiyeceği koruma, vahşi hayvanlara ve diğer insanlara karşı elde ettiklerini koruma amacıyla insanlar birbirlerine yaklaşmış ve gruplaşmaya başlamıştır. Bu birliktelik bir süre sonra teşkilatlanmayı gerektirmiştir. Yerleşik hayata geçen ve teşkilatlanan insanoğlu bir süre sonra belli bir iktidarın boyunduruğu altına girerek devlet denilen oluşumu yaratmışlardır. 

İnsanın toplumsal evrimine paralel olarak Devlet denilen oluşum da belli bir evrimsel süreçten geçmiştir. Örneklerine Antik Yunanistan'da rastladığımız şehir devletleri bilinen en eski devlet türlerinden biridir. Zamanla şehir devletleri bir araya gelerek krallıklara dönüşmüştür. Daha sonraki yıllarda krallıklar da bir araya gelip imparatorluklar oluşturmuş ve Fransız devriminin ardından ulus nitelikli devletler ortaya çıkmıştır. Bir insan topluluğunu ulus olarak kabul edebilmek için taşıması gereken çeşitli unsurlar vardır. 

Ulus Devlet modelinin temel unsurlarını etraflica ele almaya çalışırsak... 
Dil birliği, 
Kültür birliği, 
Tarih birliği, 
Öteki imajıdır. 

Milliyetçilik ve ulus devlet modeli arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Örneğin Almanya ve İtalya gibi ülkelerde milliyetçilik ulus devlet olgusundan önce ortaya çıkmıştır. Fakat yabancı işgali görmüş veya sömürge tecrübesi geçirmiş ülkelerde önce bir kısım aydın milliyetçiler tarafından ulus devlet modeli hayata geçirilmiş ardından bu devlete uygun homojen bir ulus oluşturulmuştur. 

Bir ülkede Ulus-Devlet modeli uygulanmadan önce ulusal kimliğin oluşturulması gerekir. Vatandaşlık ve milliyetçilik üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan siyaset felsefecisi Wayne Norman'a göre Ulus-Devlet modeli için ulus inşa etmek üzere bir dizi toplum mühendisliği metodu uygulanır... 

Yani sonuç itibari ile; dünya üzerinde organize edilen tiyatrovari son gelişmeler, ekonomik kırizler, bireysel inisiyatifler arasında cereyan eden savaşta, net olarak ortaya çıkan birçok ilginç olay, domino etkisi  yaşanacağı güçlü bir alternatif gerçeğe gebe kalmıştır. 

İşte bu noktada dünya siyasi yönetim merkezi "Yeni Dünya Düzeni" inşaa etmeye yolunda adımlar atmıştır. 

Yeni Dünya Düzeni'ne geçiş serüveni; 11 Eylül 2001 Salı sabahı Amerika Birleşik Devletleri'nde vuku bulan uzun soluklu bir düzenin dört elle imar edilen bir saldırı dizisi ile işleme alınmıştır. 

11 Eylül olayının ardından El Kaide'ye yönelik Afganistan'a NATO koordinatörlüğünde operasyon başlatılmış olsada pek bir sonuç alınamamıştır.. 

El Kaide'ye Operasyonun sonuçları arasında, 20 Mart 2003 tarihinde ABD'nin sözde özgürlük adı altında Irak'ı işgali ile devam etmiş, bu işgal sonucunda binlerce insanın canına kıyılmış ve binlerce kadına ABD askerleri tarafından vahşice insanlık dışı muamelede bulunulmuştur.. 

Evet ABD Afganistan'a ve Irak'a özgürlük getirmiştir. 

Nasıl mı? 

Afganistan da 3 Trilyon Dolar değerinde yer altı kaynaklarını çalarak, Irak'ta ise milyarlarca metreküp petrolü gemilerle ABD ye götürerek.. 

Tabi ki, Yeni Dünya Düzeni daha yeni başlamıştı. Güya ABD ve Emparyalist güçlerin istediği şekilde ilerliyecekti. 


Sıra Kuzey Afrika'ya gelmişti. 2010 yılında Tunus'ta başlayan Arapa Baharı adı altında yine aynı senaryo işleyecek sözde 'Demokrasi ve Özgürlük' adı altında CIA ve MOSSAD işbirliğiyle ikinci aşamaya geçilmişti. Sırayla Libya ve Mısır da aynı yöntemle devrim gerçekleştirileçekti ve olduda. Önce Kaddafi hunharca öldürüldü, sonra Hüsnü Mübarek Mısır'da rabia meydanında halkını katletti, halkın azim ve kararlılığıyla müslüman kardeşler lideri Muhammed Mursi bir müddet yönetime gelsede, emparyalist güçler onu da Sisi aracılığıyla idam etti.. 

Planları işliyordu sıra İslam'a Fobi oluşturmaktaydı. Bunu da CIA ve MOSSAD aracılığıyla IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) adı altında ABD, Suriye'yi işgale gelmiş ve Beşar Esad'ı aynı yöntemle devirmeye çalışacaktı. Suriye'de olanlar tutmadı ve işin içerisine Rusya, İran, Çin ve Türkiye girdi.. 

Bu süreçte Türkiye'yi kendi istekleri doğrultusunda yönetmek isteyen ABD bir darbe girişiminde bulunacakdı. Öncelikle iç işbirlikçileriyle Adana'da Milli İstihbarat Teşkilatını itibarsızlaştıracak ardından Hakan FİDAN'NIN sözde biletini kesecek, sonrada hedefte asıl olan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı kukla gibi oynatacaklardı.. 

Tabi Allah'ında bir planı vardı ve külli irade işliyordu. Bunu başaramayan dış ve iç güçler çareyi 15 Temmuz 2016 da darbe yapmakta buldu. Burda Türkiye Halkının üstün feraset ve sağ duyu yönüyle hareket etmesiyle, başarısızlıkla sonuçlandı..


Evet. 

Aslında yukarda çizdiğim çerçeveyle ne demek istediğimi anladınız. 

BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) rafa kaldırılmamıştı, tam aksine harfiyen uygulanıyordu.. 

Yeni Dünya Düzeninde YÖB 

Bir yandan yukarda bahsetttiklerim olurken diğer yandan Rusya ise kendi imparatorlüğünün planını yapmıştı bile.. 

Öncelikle Ukrayna'ya bağlı bir yarımada olan Kırım'ın, 18 Mart 2014'te Rusya tarafından ilhak edilmesiyle yeni düzen şekilleniyor du. Kırım'ın ilhak'ı YÖB (Yahudi Özerk Bölgesi) olması açısından çok önemliydi. 

Evet, evet yanlış anlamadınız ikinci Yahudi Devleti Kuruluyor. 1938 yılında Kırım'da kurulmaya çalışılan Yahudi Devleti tekrar kurulmak isteniyor, hedef TÜRKİYE. 

Türkiye'yi güneyden ve batıdan kuşatan güçler, kuzeyden de kuşatmak istiyorlardı. 

Bu bağlamda ABD ve Rusya ile anlaşma sağlatan İsrail devleti idi. 

Rusya plan doğrultusunda ilerliyor ve 24 Şubat 2022 tarihinde, Moskova saatiyle 06.00 civarında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Ukrayna'nın askerden ve Nazizm'den arındırılması" amacıyla başlattığı askerî operasyon ile Ukrayna işgal edilmeye başlandı. Böylece Rusya YÖB dogrultusunda kendi ütopyasını da gerçekleştirecekti.. 

YENİ DÜNYA DÜZENİ NE GETİRECEK? 

Bu bağlamda Haredi İsrail Hahamı olan Amnon Yitzhak, küresel aklın yaptığı planlar üzerine çok ciddi açıklamalarda bulundu; 

"Önümde Birleşmiş Milletler Bölgesi var. 

2021 - 2030 yılları arasında Yeni Dünya Düzeni. 

Duyduklarınıza inanamayacaksınız. Yukarıda adı geçen zaman dilimleri içinde yapılması planlanan olaylar. 

Tek Dünya Devleti. Dünyayı yöneten tek bir hükümet olacak. 

Nakit parasız dünya ödeme sistemi. Dünya Merkez Bankası, tek dünya ordusu, milli bağımsızlığın sonu, özel şahıs mülkiyetinin sonu. 

Aile kurumunun sonu. 

Dünya nüfusunun azaltılması. Nüfus artışı ve yoğunluğunun koltrol altına alınması. 

BİRDEN FAZLA AŞI MECBURİYETİ. 

Dünya genelinde asgari ücret. Diğer maaşlar kesilecek. 

Mikro çip takılması. Bu çiple ödeme, takip ve gözetleme. 

Dünya genelinde sosyal kredi sistemi uygulanması. Çin'de şimdi uygulandığı gibi. 

Trilyonlarca 5G cihazının totaliter kontrolün, takip ve gözetlemenin yapılması için kullanılması. 

Çocukların terbiye ve yetiştirme hakkının Aileden alınıp Devlete verilmesi. 

Okul ve Üniversitelerin tamamen tek dünya devletinin kontrolüne geçmesi. 

Özel araçlarda mülkiyetin tamamen ortada kalkması. 

Bütün şahsi özel şirketlerin tek dünya devleti tarafından el konulması.. 

İnsanların şehirde oluşturulacak alanlarda toplanması. 

Sulama teçhizatlarının kaldırılması. Özel mülkiyete dayalı tarım faaliyetlerinin sona erdirilmesi. 
Müstakil Aile evlerinin kaldırılması.. 

Sentetik olmayan Bitkisel Tedavinin yasaklanması.. 

Fosil yakıt kullanımının sonlandırılması." 

Belge bu... 

İşte yeni dünya düzeni şekillenirken olanlar ve olacaklar kısmen değindim. 

İlerki süreçte yakın tarihte imzalanan Paris Antlaşması ile Yeni Dünya Düzenin de neler palanlanıyor? ve Gıda sorunu gerçekten var mı? sorularına açık bir şekilde değinmeye çalışacağım yazımı ilerki zaman da kaleme alacağım. 

26 Mart 2022
İslam MAKSUDİ

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum
  • Yorum yazabilmek için lütfen üye girişi yapınız.