Murat Kıran

Murat Kıran

Siyah Kalem

KAN VE PETROL

18 Kasım 2020 - 20:59 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 - 21:05

Özellikle 1950’lerden itibaren dünya ekonomisinin kalbi  Ortadoğu’da atmaya başladı. En hafif bir kıvılcım, dünya ekonomisi için büyük bir ateşin alevlenmesine neden olmuştur. Günümüzde kalkınmanın, medeniyetleşmenin, sanayini, teknolojinin ve en önemlisi uluslarası ilişkilerde söz sahibi olmanın başrol oyuncusu hiç kuşkusuz petroldür. Petrol, dünya nüfusunun dengesiz bir şekilde artması ve sanayileşmenin hız kazanmasıyla beraber günümüzde olduğu gibi gelecekte de kaosun başrol oyuncusu olmaya devam edecektir.

       Eski çağlardan beridir insanlar doğadan elde ettikleri madenlere göre yaşadıkları dönemi “Bakır Çağı”, Tunç Çağı” şeklinde adlandırmaları o dönemde ne derece önemli olduklarının göstergesidir. O halde 20. ve 21. yüzyılı da “Petrol Çağı” olarak adlandırmak yanlış olmayacaktır. Uluslararası ilişkilerde güçlü olmak için enerjiye sahip olmak gerekir. Peki enerjide en çok kullanılan hammadde ise petroldur. Dünyada ise petrol yataklarına en çok sahip olan bölge Ortadoğudur. Ortadoğu’ya hükmeden petrolede hükmederek enerjinin en önemli kaynağına sahip olur. Enerji hükmeden ise ekonomiye, ekonomiye hükmeden ise dünyaya hükmedecektir. Sonuç olarak Ortadoğu’ya hükmeden dünyaya da hükmedecektir. Bundan dolayı büyük güçlerin gözü sürekli Ortadoğu’dadır ve aslolan ise süper güçlerin hiçbir zaman Ortadoğu’yu kendi haline bırakmadığıdır.

       Ortadoğu, eski dünyanın tam ağırlık merkezinde bulunmakta; Avrupa ile Asya’nın, Asya ile Afrika’nın, Akdeniz, Karadeniz  ve Hint Okyanusu’nun bağlantı noktasındadır. Bu konumu itibariyle Ortadoğu, tarih boyunca önemini korumuş ve birçok mücadelenin ana merkezi haline gelmiştir. Doğu ile Batıyı birbirine bağlayan önemli kervan yolları üzerinde bulunmakta; Fırat, Dicle ve Nil nehirleri ve Süveyş Kanalı Hürmüz Boğazı gibi önemli su yollarını sınırları içerisinde barındırmaktadır. Çağımızda Ortadoğu’yu asıl önemli kılan ise 1800’lerin sonlarına doğru keşfedilen petroldür. Ortadoğu hem petrol Hemde doğalgaz kaynaklarına sahip dünyanın en zengin bölgesi konumundadır.

      Petrol şüphesiz ki dünyanın en önemli ve rakipsiz hammaddesi haline geldikten sonra, petrol yataklarının bulunduğu her yerde savaşlar, darbeler, tehcirler, ihtilaller birbirini kovalamış ve petrol yataklarına sahip ülkelerdeki insanlar rahat nefes alamamışlardır. Ortadoğu’da enerji, kan, politika ve petrol birbirine karışmıştır. 

      Winston Churchill’ün dediği gibi:

“Bir damla petrol, bir damla kandan daha değerlidir.”